ANA BLANDIANA, 2017

 

 

                                             APOLLO

                          Soarele de apoi (2000)

 

Vino, tras de delfini,

Cu cithera în mâini,

Printre valuri mereu călătoare

Venind să contemple

Zeul unor altare

Cu statui şi stăpâni

Şi cu oase, uscate la soare, de temple.

Vino lin, lunecând printre morţii de piatră

Ferecaţi în muzee, fără milă-admiraţi,

Pe când greul pământului de sub marmure latră

Hexametrii uitaţi.

Vino, Doamne, să vezi poezia săracă

Şi poeţii căzuţi sub istorie blestem,

Vino, gol şi frumos, şi de ţi-e frig, îmbracă

Haina strâmtă-a acestui poem.

 

 

                      From The Sun of Hereafter (2000)

 

Return, drawn by dolphins to this strand,

Cradling the cither in your hands,

Lapped by the ever-moving waves that come

To contemplate the god

Of these altars

With statues and masters

And with bones of temples, burnt by the sun.

Come softly. Steal in among the stony dead

Entrapped in museums, and admired without piety,

While the earth’s weight barks out symmetries

Of meters forgotten, beneath these marble heads.

O Lord, come witness the poetry impoverished

And poets fallen under history’s implacable curse.

Beautiful and naked, come. And should you shiver

With the cold, take on the narrow clothing of this verse.

SĂMÂNȚA

Refluxul sensurilor (2004)

 

M-am gândit la ea relativ des

Şi la vârste diferite,

Fără spaimă, fără mândrie,

Fără ruşine,

Nici eroism, nici păcat.

Apropiere bruscă

De o lumină

Atât de greu de definit

Pentru că singură există

Fără început şi fără sfârşit.

Şi totul se naşte din ea,

Pentru că numai ea, cea eternă,

Ştie să păstreze eterna sămânţă

Semănându-mă

Întinzându-mă de bună voie

În pământ.

 

SEED         

               From Ebb of the Senses (2004)

 

I have pondered it a lot,

And at different ages,

Without any fear, without any pride,

Without any shame

Or bravery or sin.

The sudden approach

Of a light

That is so hard to define

Because it exists alone

With no beginning or end.

And everything is born of it,

Because it only, the eternal,

Is able to preserve the eternal seed

By sowing me,

Scattering me freely

Over the earth.

 

 

Translated by Paul Scott Derrick and Viorica Patea